Hot Todays

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

[ตัวอย่าง] แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา 2555

[ตัวอย่าง] แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา 2555 Continue ►

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ความสามารถด้านตัวเลข การวิเคราะห์ ความสามารถด้านภาษาไทย จำวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ความสามารถด้านตัวเลข การวิเคราะห์ ความสามารถด้านภาษาไทย จำวน 100 ข้อ Continue ►

แนวข้อสอบครู เรื่อง นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 100 ข้อ

แนวข้อสอบครู เรื่อง นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 100 ข้อ Continue ►

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Continue ►

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าม.1 ชุด 1

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าม.1 ชุด 1 Continue ►

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าม.1

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าม.1 Continue ►

แนวข้อสอบวิชาชีพครู เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู

แนวข้อสอบวิชาชีพครู เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู Continue ►

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 70 ข้อ

ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 70 ข้อ Continue ►

ข้อสอบครูผู้ช่วยย้อนหลัง 100 ข้อ ชุดที่ 1

ข้อสอบครูผู้ช่วยย้อนหลัง 100 ข้อ ชุดที่ 1 Continue ►

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู Continue ►

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา 2555 จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกพลศึกษา 2555 จำนวน 100 ข้อ Continue ►

เก็งแนวข้อสอบ กพ. 2555 ภาษาไทยและความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก

เก็งแนวข้อสอบ กพ. 2555 ภาษาไทยและความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก Continue ►

แนวข้อสอบภาค ก ทุกหน่วยงาน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาค ก ทุกหน่วยงาน พร้อมเฉลย Continue ►

แจกแนวข้อสอบภาค ก กพ วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบภาค ก กพ วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลย Continue ►

เก็งสรุปเนื้อหาการสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) 2556

เก็งสรุปเนื้อหาการสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) 2556 Continue ►

แนวข้อสอบ ก.พ. เทคนิค พร้อมเฉลย เรื่อง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบ ก.พ. เทคนิค พร้อมเฉลย เรื่อง ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย Continue ►

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2554 6 ชุด 500 ข้อ

แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 2554 6 ชุด 500 ข้อ Continue ►

รวมแนวข้อสอบสอบบรรจุ ชุดที่ 1

รวมแนวข้อสอบสอบบรรจุ ชุดที่ 1 Continue ►

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา Continue ►

แนวข้อสอบ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1 Continue ►

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ชุดที่ 1 (215 ข้อ)

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ชุดที่ 1 (215 ข้อ) Continue ►

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา Continue ►

แนวข้อสอบ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1 Continue ►

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ชุดที่ 1 (215 ข้อ)

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ชุดที่ 1 (215 ข้อ) Continue ►

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Edison’s Spotlight on Nouns

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Edison’s Spotlight on Nouns Continue ►

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย แยกเฉพาะกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย แยกเฉพาะกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบ Continue ►

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหาระคน) ป.3-4

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหาระคน) ป.3-4 Continue ►

แบบทดสอบที่ 1.3 (สัดส่วน) แบบฝึกหัดสำหรับชั้น ม.2

แบบทดสอบที่ 1.3 (สัดส่วน) แบบฝึกหัดสำหรับชั้น ม.2 Continue ►

แบบฝึกหัดและใบงานคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 จาก สสวท. (ประถม 1-6) | วิชามันส์.คอม

แบบฝึกหัดและใบงานคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 จาก สสวท. (ประถม 1-6) | วิชามันส์.คอม Continue ►

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> แนวข้อสอบโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 Continue ►

ข้อสอบแข่งขัน ม.ต้น ปีการศึกษา 2547 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบแข่งขัน ม.ต้น ปีการศึกษา 2547 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย Continue ►

ข้อสอบแข่งขัน ม.ต้น ปีการศึกษา 2546 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบแข่งขัน ม.ต้น ปีการศึกษา 2546 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย Continue ►

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ “คำศัพท์กับตัวเลข”

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ “คำศัพท์กับตัวเลข” Continue ►

ข้อสอบแข่งขัน ม.ต้น ปีการศึกษา 2545 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบแข่งขัน ม.ต้น ปีการศึกษา 2545 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย Continue ►

ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2544 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2544 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย Continue ►

ข้อสอบจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม (Integer Number)

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม (Integer Number) Continue ►

แนวข้อสอบ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พร้อมเฉลย)

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> แนวข้อสอบ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พร้อมเฉลย) Continue ►

สรุปรวมแนวข้อสอบครู กทม. (85 ข้อ) พร้อมเฉลย

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> สรุปรวมแนวข้อสอบครู กทม. (85 ข้อ) พร้อมเฉลย Continue ►

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ข้อสอบ pre gifted บัณฑิตแนะแนว ป.6 2554

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบ pre gifted บัณฑิตแนะแนว ป.6 2554 Continue ►

ข้อสอบ E-SARN MATH TOP TEN ป.6 2554

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ข้อสอบ E-SARN MATH TOP TEN ป.6 2554 Continue ►

ตัวอย่าง ข้อสอบกลางภาค วิชาพระพุทธศาสนา ม. 2

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ตัวอย่าง ข้อสอบกลางภาค วิชาพระพุทธศาสนา ม. 2 Continue ►

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1-6

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1-6 Continue ►

รวมแบบฝึกหัดเสริมความรู้ เรื่อง อาเซียน (48 ชุด)

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> รวมแบบฝึกหัดเสริมความรู้ เรื่อง อาเซียน (48 ชุด) Continue ►

ใบความรู้และแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ใบความรู้และแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร Continue ►

ตัวอย่างแผนการสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 3 แผน

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> ตัวอย่างแผนการสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 3 แผน Continue ►

รวมแบบฝึกหัดการหาพื้นที่ ชุดที่ 1และ 2 (จำนวน 60 ข้อ) ป.6

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> รวมแบบฝึกหัดการหาพื้นที่ ชุดที่ 1และ 2 (จำนวน 60 ข้อ) ป.6 Continue ►

หนังสือระบายสี ดอกไม้ชนิดต่างๆ (4)

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> หนังสือระบายสี ดอกไม้ชนิดต่างๆ (4) Continue ►

แนวข้อสอบ ก.พ ชุด 2

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> แนวข้อสอบ ก.พ ชุด 2 Continue ►

แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ ภาค ก

ต้องการดาวน์โหลดเอกสารกรุณาคลิ๊กที่ลิงค์นะค่ะ ===> แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ ภาค ก Continue ►

บทความที่ได้รับความนิยม

ป้ายกำกับ

1 (48) 2 (35) 2012 (1) 2540 (2) 2546 (1) 2553 (1) 2554 (1) 2556 (2) 3 (31) 31202 (1) 4 (32) 5 (37) 6 (44) กพ. (6) ก่อนเรียน (1) การกระจัด (1) การเขียน (2) การเขียนผังงาน (1) การคิด (1) การคูณ (1) กิจกรรม (2) เกมส์ (1) แก้สมการ (1) (1) ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1) ข้อสอบ (101) ข้าราชการ (6) เข้า ม. (1) เข้า ม.1 (1) เข้าเรียนต่อ (6) เข้าศึกษาต่อ (1) แข่งขัน (2) คณิต (3) คณิตย์ (7) คณิตศาสตร์ (30) ครั้งที่ (1) ครู (13) ครูผู้ช่วย (11) ความรอบรู้ (1) ความรู้ภาค (1) ความเร็ว (1) คอม (1) คอมพิวเตอร์ (5) คูณ (1) โครงสร้าง (1) งานประดิษฐ์ (1) เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู (2) เฉลย (9) ชั้น (6) เซต (1) ตอนปลาย (1) ติว (1) เตรียมเข้า (2) ทบทวน (2) ทศนิยม (4) ทักษะ (1) เทคโลยีสารสนเทศ (1) แนวข้อสอบ (50) แนวช้อสอบ (1) บรรจุ (6) บอจ (1) แบบทดสอบ (15) แบบฝึกเสริม (1) แบบฝึกหัด (33) ใบความรู้ (1) ใบงาน (4) ป. (32) ป.4 (2) ป.5 (1) ป.6 (7) ประกายกุหลาบ (1) ประดิษฐ์ (1) ประถม (2) ประถมศึกษา (31) ประถมศึกษาตอนปลาย (1) ประวัติศาสตร์ (1) ปริมาตร (1) ปลายภาค (1) โปรแกรม (2) ผังงาน (1) แผน (3) แผนการเรียนรู้ (2) ฝึกทักษะ (1) พรบ (2) พระราชบัญญัติ (1) พลังงาน (1) พ.ศ. (2) พ.ศ.2546 (1) เพิ่มเติม (1) ไฟฟ้า (1) ภาคเรียนที่ 1 (1) ภาษาต่างประเทศ (3) ภาษาไทย (7) ภาษาอังกฤษ (6) ภาษา C (2) ม. (27) ม.1 (1) ม.3 (3) ม.4 (1) ม.5 (1) ม.6 (1) มัธยมศึกษา (8) มาตรฐาน (1) มุม (1) รวม (4) ระเบียบข้าราชการ (1) ระยะทาง (1) เรขาคณิต (2) เรียนต่อ (1) แรง (1) วัฒนธรร (1) วัฒนธรรม (1) วิเคราะห์ (1) วิชา (1) วิชาการ (2) วิชาชีพ (1) วิชาชีพครู (1) วิทย์ (2) วิทยาศาสตร์ (11) ศาสนา (3) ศิลปะ (1) เศษส่วน (2) สตึก (1) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (1) สมการ (2) สสวท (1) สอบ (2) สอบเข้า (25) สอบแข่งขัน (3) สอบครู (7) สอบบรรจุ (11) สังคม (14) สังคมศึกษา (13) สามมิติ (1) สายศิลป์ (1) สิรินธรราชวิทยาลัย (1) สี่เหลี่ย (1) สื่อ (1) สื่อ/กิจกรรม (1) เส้นขนาน (3) เสริมทักษะ (3) หลักสูตร 51 (3) หลังการเรียนรู้ (2) หลังเรียน (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (1) อนุกรม (1) อบจ (1) อบต (2) ออกแบบ (1) อังกฤษ (5) อาเซียน (1) เอก (2) เอกสาร (1) A-NET (1) ASEAN (1) C (2) Competition (1) download (64) english (1) Ent (2) Entrance (1) GAT (1) HTML (1) International (1) Mathematics (1) NT (1) onet (2) O-NET (3) Pre (2) Taiwan (1)

รายการบล็อกของฉัน